Trang mạng CHÍNH SÁCH COOKIES

CHÍNH SÁCH Cookies CỦA MLA

Trang web này do Meat & Livestock Limited ABN 39 081 678 364 ("MLA" hoặc "chúng tôi") sở hữu và điều hành.

Trang web này sử dụng cookies, là những file văn bản nhỏ (thường bao gồm một mã nhận dạng duy nhất), được gửi tới trình duyệt của quý vị từ các máy tính của trang web và lưu giữ trên ổ cứng của máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động của quý vị. Hầu hết các trang web mà quý vị truy cập sẽ sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của người dùng bằng cách cho phép trang web đó “ghi nhớ” quý vị, hoặc trong thời gian quý vị truy cập (dùng một “cookie từng phiên truy cập”) hoặc khi truy cập lại (dùng một “cookies nhiều lần”).

Quý vị có thể xóa cookies bằng cách thay đổi lựa chọn về quyền riêng tư trong trình duyệt internet của mình. Quý vị cũng có thể chấp nhận hoặc từ chối cookies. Hầu hết các trang web tự động chấp nhận cookies, nhưng quý vị thường có thể sửa đổi chế độ cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies nếu muốn. Xin lưu ý rằng một số phần của trang web sẽ không hoạt động đúng nếu quý vị vô hiệu hóa cookies.

Chính sách Cookies này là gì?

Chính sách Cookies này quy định cách thức sử dụng cookies của chúng tôi và những bên thứ ba được chúng tôi cho phép khi quý vị tương tác với Trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ được đưa ra qua Trang web. Xin lưu ý đọc Chính sách Cookies này cùng với Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc Thông báo về Quyền riêng tư EU, tùy trường hợp áp dụng, tại https://www.trueaussiebeefandlamb.vn/priacy. Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi và Thông báo về Quyền riêng tư EU, khi áp dụng, quy định những việc chúng tôi làm (và không làm) với thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân về quý vị mà chúng tôi có thể thu thập.

Cookies là gì?

Cookies là những mã nhận dạng duy nhất, thường bao gồm các mẩu nhỏ văn bản hoặc mã. Cookies thường được lưu giữ trên thiết bị hoặc trong trình duyệt web của quý vị và gửi những thông tin nhất định trở lại cho bên đưa ra cookies. Khi nói đến cookies, thực ra chúng tôi đang đề cập đến nhiều loại công nghệ hơn là chỉ riêng cookies, bao gồm cả thẻ pixel (web beacons), clear gifs, pixels và các công nghệ tương tự khác. Khi chúng tôi nói đến cookies của bên thứ nhất có nghĩa là những cookies do MLA đưa ra. Khi chúng tôi nói đến cookies của bên thứ ba có nghĩa là những cookies do các bên không phải là MLA đưa ra.

Những loại cookies nào được dùng trên Trang web?

Trang web của chúng tôi chủ yếu dùng bốn loại cookies sau:

  • Cookies Cần thiết để Vận hành

Đây là các cookies thiết yếu để trang web hoạt động được hoặc để thực hiện những nhiệm vụ mà người sử dụng yêu cầu. Ví dụ như các cookies cho phép quý vị truy cập các phần an toàn của trang web, hoặc sử dụng giỏ hàng. Nói một cách đơn giản thì nhờ những cookies này mà quý vị mới xem và sử dụng được trang web của chúng tôi.

  • Cookies Hiệu quả

Các cookies này thu thập thông tin về cách thức người truy cập sử dụng Trang web và theo dõi hiệu quả của Trang web. Ví dụ, các cookies hiệu quả cho chúng tôi biết những trang nào được ưa thích, theo dõi lượng người truy cập Trang web của chúng tôi và tổng hợp thông tin phân tích không định danh. Cookies về hiệu quả cũng có thể được sử dụng để xác định và sửa chữa các vấn đề trong hoạt động của Trang web.

  • Cookies Chức năng

Các cookies này được dùng để nhận ra và ghi nhớ lựa chọn của quý vị. Ví dụ, các cookies chức năng có thể sử dụng thông tin như địa điểm của quý vị để đảm bảo quý vị vào được phiên bản Trang web của chúng tôi dành riêng cho thành phố hoặc khu vực của quý vị.

  • Cookies Quảng cáo

Chúng tôi cho phép các bên thứ ba đăng nội dung quảng cáo cá nhân hóa trên Trang web của chúng tôi và/hoặc trên các ứng dụng và trang web của bên thứ ba. Các bên thứ ba này sử dụng cookies để hiểu mối quan tâm của quý vị đối với các quảng cáo và nội dung mà quý vị nhìn thấy, cũng như để gửi đến quý vị các quảng cáo phù hợp hơn trên cơ sở các hoạt động của quý vị trên Trang web của chúng tôi. Ví dụ, các cookies của bên thứ ba có thể ghi lại thông tin về việc quý vị có nhấp chuột vào những nội dung hay quảng cáo nhất định trên Trang web của chúng tôi hay các trang web khác hay không.

Chúng tôi không kiểm soát được và cũng không truy cập được vào các cookies quảng cáo của bên thứ ba hay thông tin có trong đó. Các bên thứ ba quản lý thông tin mà họ thu được thông qua các cookies do họ đưa ra theo chính sách về quyền riêng tư của họ. Để biết thêm thông tin về việc quản lý cookies của bên thứ ba, xin vào trang web của bên thứ ba có liên quan hoặc điều chỉnh cài đặt trình duyệt của quý vị.

Quý vị có thể lựa chọn không áp dụng cookies quảng cáo cá nhân hóa của bên thứ ba (nhưng xin lưu ý rằng quý vị vẫn sẽ thấy quảng cáo trên mạng).

Cookies được sử dụng như thế nào?

Như đã mô tả chi tiết trên đây, một số cookies được sử dụng để hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của các ứng dụng và trang web, và để tối ưu hóa các trải nghiệm trên mạng và thiết bị di động. Cookies làm việc này bằng cách cho phép bên đưa ra cookies phân tích hoạt động của một trang web hoặc ứng dụng di động, nhận dạng một số người sử dụng mà không ghi lại danh tính và ghi nhớ các lựa chọn của họ, để hiểu rõ hơn một máy tính và thiết bị (và có thể là người sử dụng nó) có vào một trang web trước đó hay không và đưa ra các quảng cáo cá nhân hóa.

Tôi có thể tránh được cookies bằng cách nào nữa?

Quý vị có thể tránh một số cookies bằng cách đặt lại chế độ trình duyệt của mình hoặc lựa chọn không chấp nhận trực tiếp với bên vận hành và kiểm soát cookies. Xin kiểm tra chế độ trình duyệt của quý vị để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể chấp nhận hoặc từ chối cookies. Quý vị sẽ thấy một “Thông báo về Cookies” khi vào Trang web của chúng tôi lần đầu tiên và được quyền lựa chọn như trên.

Trong email có cookies không?

Email của chúng tôi có các cookies để theo dõi xem quý vị có mở email và có nhấp chuột vào đường link nào trong đó không. Các cookies sử dụng trong email của chúng tôi để theo dõi những hành vi này chỉ dùng riêng cho từng email và không được lưu giữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị.

Nếu tôi có thắc mắc thì sao?

Meat & Livestock Australia Ltd được đăng ký tại Australia. Địa chỉ kinh doanh chính của chúng tôi là Level 1, 40 Mount Street, North Sydney, NSW Australia 2060.

Nếu có thắc mắc gì sau khi đọc Chính sách Cookies này, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ tại đây https://www.trueaussiebeefandlamb.vn/contact-us

Cập nhật lần cuối vào ngày 1/5/2019