THỊT ĐỎ ÚC

Ngành thit đỏ Úc đã hình thành hơn 200 năm. Nền tảng cha ông để lại qua nhiều năm đã giúp chúng tôi phát triển thành một tổ chức năng động và tiến bộ như hôm nay. Sự đoàn kết giữa nông dân và nhà chế biến cùng với lợi thế về môi trường không ô nhiễm đã đặt nền móng cho danh tiếng nước Úc trong việc sản xuất một trong những loại thịt bò, cừu và dê tốt nhất. Thịt đỏ Úc chắc chắn được sinh ra từ môi trường sạch.

TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT TẠI TRANG TRẠI
TÌM HIỂU THÊM
SẢN XUẤT TẠI TRANG TRẠI
TỔNG QUAN VỀ MÁNG ĂN VÀ XỬ LÝ
TÌM HIỂU THÊM
MÁNG ĂN VÀ XỬ LÝ
TỔNG QUAN VỀ TÍNH BỀN VỮNG
TÌM HIỂU THÊM
TÍNH BỀN VỮNG
TỔNG QUAN VỀ Quy trình chế biến thịt & An toàn
TÌM HIỂU THÊM
Quy trình chế biến thịt & An toàn
TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TÌM HIỂU THÊM
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TỔNG QUAN VỀ Thịt bò mát
TÌM HIỂU THÊM
Thịt bò mát