Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Cùng tìm hiểu về các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Meat & Livestock Australia. Chúng tôi cung cấp những tin tức mới và các hiểu biết về ngành công nghiệp thịt đỏ của Úc, cùng với đó là chia sẻ những ý tưởng mới về cách thức chế biến thịt bò, thịt cừu và thịt dê của Úc.

Meat & Livestock Australia sử dụng mạng xã hội theo nhiều cách. Chúng tôi chia sẻ thông tin và tin tức, tham gia vào các cuộc hội thoại liên quan tới ngành công nghiệp, và gia tăng nhận thức về cách sử dụng thịt đỏ từ Úc thông qua việc quảng bá các sự kiện sắp diễn ra và chia sẻ các ý tưởng và cảm hứng về chế biến thịt bò, thịt cừu và thịt dê của Úc.

Chúng tôi khuyến khích người dùng tham gia vào các cuộc hội thoại lành mạnh và đúng chủ đề trên các kênh truyền thông mạng xã hội và trong phần bình luận về các nội dung của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích sự tôn trọng, tử tế và lịch sự trong quá trình tương tác và khuyến khích việc chia sẻ các góc nhìn đa dạng; tuy nhiên chúng tôi sẽ giữ quyền loại bỏ và/hoặc báo cáo các bài viết hoặc bình luận vi phạm tới luật lệ của nhóm, bao gồm các hành động sau:

Ngôn từ mang tính công kích hoặc bạo lực

  • Các bình luận gây thù hằn hoặc phân biệt đối xử
  • Các đường dẫn hoặc bình luận có chứa nội dung liên quan tới tình dục
  • Vi phạm luật bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ
  • Sử dụng thư rác, liên kết mồi hoặc dữ liệu có chứa virus gây hại
  • Công kích một nhóm nhất định hoặc có bất kỳ bình luận quấy rối, đe dọa hoặc xúc phạm một cá nhân cụ thể
  • Các hành động mời chào cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo
  • Đăng bài quấy rối hoặc tìm mọi cách để làm gián đoạn những cuộc hội thoại
  • Những tuyên bố không chính xác hoặc gây hiểu lầm về tổ chức, sản phẩm và nhân sự của chúng tôi
  • Những bài viết gây ra những thảo luận lạc đề, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bình luận về chính trị
  • Quảng bá cho các hoạt động bất hợp pháp.

MLA có thể, dựa trên quyết định của mình, chặn những người dùng vi phạm quy tắc ứng xử trên khỏi việc truy cập những kênh truyền thông mạng xã hội hoặc trang web của mình. Nếu bạn cho rằng bài viết nào của người dùng vi phạm các quy tắc trên, hãy báo cáo bài viết đó với chúng tôi (xem các phương thức liên lạc ở dưới).

Làm ơn chú ý rằng chúng tôi sẽ không kiểm duyệt hoặc xóa bình luận nếu không có lý do chính đáng.

 

Không nên chia sẻ thông tin bảo mật hoặc thông tin cá nhân

Vui lòng lưu ý các kênh truyền thông mạng xã hội là các nền tảng công cộng và bạn chỉ nên chia sẻ thông tin nào mà bạn cảm thấy thoải mái khi đưa ra trước công chúng. Vui lòng không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn ví dụ như số điện thoại, thư điện tử, thông tin sức khỏe hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Vui lòng không chia sẻ các thông tin bảo mật. MLA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí, khiếu nại, hư hỏng và/hoặc phụ phí phát sinh từ việc tiết lộ thông tin bảo mật hoặc thông tin cá nhân trên mạng xã hội của MLA.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi – chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn

Nếu người dùng có bất kỳ bình luận, câu hỏi hoặc thắc mắc về các kênh truyền thông mạng xã hội của chúng tôi, vui lòng liên lạc và chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi hợp lý trong thời gian sớm nhất. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua các nền tảng mạng xã hội liên quan (nếu áp dụng được) và thông qua các phương thức liên lạc phù hợp với địa điểm của bạn.

 

Điều khoản

Điều khoản sử dụng trang web của MLA áp dụng cho tất cả các hình thức sử dụng trên các kênh truyền thông mạng xã hội của chúng tôi, và tham chiếu tới trang web nằm trong các điều khoản đó có thể coi là tham chiếu tới các kênh truyền thông mạng xã hội của chúng tôi.

Chúng tôi bảo đảm về tính chính xác của thông tin có trên các kênh truyền thông mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, MLA không nhận trách nhiệm cho tính chính xác, phổ biến và hoàn thiện cho những thông tin hoặc ý kiến có trên các kênh truyền thông mạng xã hội của chúng tôi.

Các kênh truyền thông mạng xã hội của MLA tồn tại với mục đích chia sẻ thông tin và không cân nhắc tới những hoàn cảnh cụ thể, mục đích, hoặc nhu cầu của người dùng. Bạn nên tự mình tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định liên quan tới nhu cầu của bạn. Cách bạn sử dụng, hoặc phụ thuộc, bất kỳ nội dung nào sẽ hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm và MLA không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới mất mát hoặc tổn thất gây ra bởi việc bạn sử dụng hay phụ thuộc đó.

Các quan điểm và góc nhìn được thể hiện trên các kênh truyền thông mạng xã hội của chúng tôi sẽ không được coi là chính sách chính thức hoặc quan điểm của MLA, các đại diện và chi nhánh của MLA. MLA không chứng thực cho bất kỳ quan điểm hoặc gợi ý nào được đăng trên các kênh truyền thông mạng xã hội của mình.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn nên thận trọng, đặt nghi vấn và nên hỏi ý kiến chuyên gia trước khi dựa vào bất kỳ bài viết nào. Nếu bạn dựa vào bất kỳ thông tin nào trong một bài viết, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho rủi ro của chính mình. MLA, các đại điện và/hoặc chi nhánh của MLA sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho các bình luận của người dùng trên trang này. Sự xuất hiện của các đường dẫn ra những trang khác hoặc việc sử dụng phần mềm thứ ba trên trang web này sẽ không được sự bảo đảm chính thức từ MLA.

Thông tin trong trang web này có thể được thu thập từ nhiều nguồn của bên-thứ-ba. Dù MLA rất nỗ lực trong việc kiểm chứng các thông tin từ nguồn của bên-thứ-ba nhưng chúng tôi không thể kiểm chứng được tất cả mọi thông tin. Các dự báo và dự đoán, về bản chất, là không chính xác và có độ không chắc chắn cao. Mặc dù đã có sự cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra các dự báo và dự đoán này, các kết quả trong thực tế có thể sẽ sai lệch và thành tích trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy để dự đoán về thành tích trong tương lai.

Bạn nên tự tìm hiểu trước khi đưa ra các quyết định liên quan tới nhu cầu của mình. Việc sử dụng, hoặc phụ thuộc, bất kỳ nội dung nào sẽ hoàn toàn là rủi ro từ phía bạn và MLA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho mất mát và tổn thất gây ra bởi việc bạn sử dụng hay phụ thuộc đó.