Trang mạng Điều khoản sử dụng

 điều khoản SỬ DỤNG

1. Điều khoản Chung

1.1 Trang web này do Meat & Livestock Australia Limited (ABN 39 081 678 364) ("MLA" hoặc "chúng tôi") sở hữu và vận hành. Ðịa chỉ kinh doanh chính của chúng tôi ở Australia là Level 1, 40 Mount Street, North Sydney, NSW Australia 2060.

1.2 “Quý vị” hoặc “của quý vị” nghĩa là người sử dụng trang web này, trong trường hợp người vị thành niên (theo các luật và quy định áp dụng trong vùng tài phán của quý vị) bao gồm cả cha mẹ hoặc người giám hộ của người vị thành niên.

1.3 Khi truy cập trang web này, quý vị phải tuân theo các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thông báo và điều khoản miễn trừ trách nhiệm khác xuất hiện trên trang web này (“Điều khoản Sử dụng”). Khi sử dụng trang web này, quý vị xác nhận rằng quý vị chấp nhận Điều khoản Sử dụng này và rằng quý vị đồng ý tuân thủ những điều khoản trong đó. Nếu quý vị không đồng ý với Điều khoản Sử dụng này, xin không sử dụng trang web này.

1.4 MLA có thể thay đổi Điều khoản Sử dụng này vào từng thời điểm, và Điều khoản Sử dụng sửa đổi sẽ được đăng trên trang web của MLA. Xin định kỳ xem lại trang web của MLA để biết những thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng. Mỗi lần quý vị muốn sử dụng trang web này, xin kiểm tra những điều khoản này để bảo đảm quý vị hiểu những điều khoản áp dụng vào thời điểm đó. Nếu quý vị vẫn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đã có thay đổi có nghĩa là quý vị đã chấp nhận những thay đổi đó.

1.5 Điều khoản Sử dụng này nhắc đến các chính sách sau đây, cũng áp dụng khi quý vị sử dụng trang web này (phụ thuộc vào việc quý vị ở đâu):

  • Chính sách Bảo mật Riêng tư hoặc Thông báo Bảo mật Riêng tư EU, tùy trường hợp áp dụng, trong đó quy định cách thức chúng tôi thu thập, vận dụng, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân (tùy từng trường hợp) mà chúng tôi thu thập của quý vị hoặc quý vị cung cấp cho chúng tôi. Khi sử dụng trang web này, quý vị chấp thuận việc thu thập, vận dụng, sử dụng, tiết lộ và xử lý đó, và quý vị bảo đảm rằng toàn bộ thông tin và dữ liệu mà quý vị cung cấp là chính xác.
  • Chính sách Cookies, trong đó nêu ra thông tin về cookies trên trang web này.

2. Bản quyền

2.1 Mọi quyền (bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền) trong trang web này, nội dung và thiết kế của trang đều do MLA sở hữu hoặc được cấp li-xăng. Những tác phẩm này được bảo hộ theo các luật và điều ước về bản quyền trên khắp thế giới. Tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.

2.2 Quý vị có thể tạm thời sao chụp một phần hoặc toàn bộ trang web này chỉ cho mục đích xem trang web, và in ra một bản để dùng cho cá nhân.

2.3 Quý vị không được phép tái tạo, sửa đổi, lưu trữ, truyền đi, in, trưng bày, xuất bản hay tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào thuộc nội dung hay thiết kế của trang web này theo cách khác trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của MLA hoặc khi được phép theo pháp luật về bản quyền áp dụng.

3. Xuất bản phẩm, báo cáo và thông tin của MLA

3.1 Mọi việc sử dụng các xuất bản phẩm, báo cáo và thông tin của MLA trên trang web này cũng phải tuân thủ Điều khoản Sử dụng Báo cáo Thị trường, Dữ liệu và Thông tin (chỉ dùng Nội bộ) của MLA.

4. Nhãn hiệu Hàng hóa

4.1 Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên và logo của các sản phẩm và dịch vụ khác trên trang web này đều do MLA sở hữu hoặc được cấp li-xăng và được bảo hộ theo các luật về nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền áp dụng.

5. Điều khoản Miễn trừ Trách nhiệm

Điều khoản Chung
5.1 Khi có thể, chúng tôi đã cẩn trọng để bảo đảm thông tin trên trang web này là chính xác. Tuy nhiên, ý định của chúng tôi không phải là cung cấp ý kiến tư vấn để quý vị có thể dựa vào. Quý vị phải tìm kiếm ý kiến tư vấn chuyên môn hoặc của chuyên gia trước khi tiến hành hoặc không tiến hành bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung của trang web này. Trừ khi pháp luật yêu cầu khác đi, MLA không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin hay ý kiến trên trang web này. Quý vị cần tự tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định liên quan đến quyền lợi của mình.  

Dự báo kinh tế
5.2 Thông tin trên trang web này được lấy từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ các bên thứ ba. Trong phạm vi hiểu biết của MLA, thông tin mô tả chính xác nhu cầu thị trường hiện tại và có thể trong tương lai. Tuy nhiên, MLA chưa xác minh toàn bộ thông tin từ các bên thứ ba, và các dự báo và dự đoán là không chính xác và thường có độ chắc chắn không cao. MLA không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, và trong phạm vi được pháp luật cho phép, loại trừ mọi bảo đảm liên quan đến các thông tin trên trang web này.

Dinh dưỡng
5.3 Trang web này có thể có thông tin liên quan đến dinh dưỡng. Thông tin này không phải là tư vấn y tế và quý vị cần hỏi ý kiến chuyên gia y tế trước khi đưa ra quyết định liên quan đến quyền lợi của mình.

6. Tên truy cập và mật khẩu

6.1 Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị đăng ký tên truy cập và mật khẩu để cho phép quý vị truy cập những phần nhất định của trang web này. Quý vị có trách nhiệm bảo mật và giữ an toàn tên truy cập và mật khẩu của mình và đối với mọi việc sử dụng hay hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình, kể cả việc sử dụng hay hoạt động trái phép.

6.2 Quý vị phải nhanh chóng thông báo cho MLA nếu tên truy cập hay mật khẩu của quý vị bị sử dụng trái phép.

6.3 MLA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tên truy cập hay mật khẩu của quý vị.

6.4 Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên truy cập hoặc mật khẩu nào vào bất kỳ thời điểm nào, nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, quý vị đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này.

7. Diễn đàn thảo luận

7.1 MLA không xác minh, xác nhận hay chịu trách nhiệm về (trừ khi pháp luật có yêu cầu khác) bất kỳ ý kiến hay khuyến nghị nào được đăng trên trang web này. Chúng tôi hết sức khuyến cáo quý vị cẩn trọng và cân nhắc, và quý vị nên tìm ý kiến tư vấn chuyên môn trước khi tin tưởng vào bất kỳ bài viết nào. Nếu quý vị tin tưởng vào thông tin trong một bài viết, quý vị sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

8. Nội dung quý vị gửi cho chúng tôi

8.1 Nếu quý vị đăng nội dung trên trang web này, quý vị cấp cho chúng tôi một li-xăng toàn cầu không hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, không phải trả phí, có thể cấp lại cho bên khác được phép sử dụng nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc tiếp thị và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi vào từng thời điểm. Trừ khi pháp luật có hạn chế khác, việc này bao gồm cả quyền loại bỏ, sửa đổi, biên tập, cắt bỏ, nêu bật và/hoặc đăng lại nội dung của quý vị.

8.2 Trong phạm vi cần thiết để chúng tôi thực hiện các quyền của mình theo các điều khoản này và trừ khi được pháp luật cho phép theo cách khác, quý vị chấp thuận bất kỳ hành động hay việc bỏ qua nào mà lẽ ra sẽ xâm phạm đến các quyền đạo đức của quý vị (theo định nghĩa trong Đạo luật Bản quyền 1968 (Cth), và bao gồm cả các quyền tương tự được trao theo luật và tồn tại, hoặc trở nên tồn tại, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới) trong bất kỳ nội dung nào mà quý vị đăng tải trên trang web này hoặc cung cấp cho MLA theo cách khác

8.3 Quý vị không được bôi nhọ, phỉ báng, chế giễu, nhạo báng, miệt thị, đe dọa, quấy nhiễu, dọa nạt, lạm dụng, bắt nạt, lừa dối, lừa gạt hay thông tin sai lệch cho những người sử dụng khác. Quý vị bảo đảm rằng mọi nội dung mà quý vị đưa lên không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, và cũng không cấu thành việc sử dụng sai trái thông tin mật của bất kỳ người nào.

8.4 Nội dung không phù hợp (do chúng tôi quyết định hoặc bị pháp luật cấm) không được chào mừng và có thể bị gỡ bỏ mà không báo trước. MLA sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cơ quan thi hành pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ thị cho chúng tôi tiết lộ danh tính của bất kỳ người nào đăng tải nội dung không phù hợp.

9. Trang web của bên thứ ba/được dẫn

9.1 Trang web này có thể có đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba. Những trang web đó không thuộc quyền kiểm soát của MLA và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tình trạng, nội dung hay tính cập nhật của bất kỳ trang web nào được dẫn.

9.2 Đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba được cung cấp chỉ để thuận tiện cho quý vị và không thể hiện dù rõ ràng hay ngầm định việc MLA xác nhận các trang web hay các sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp tại đó. MLA cũng không xác nhận, phê chuẩn hay giới thiệu chủ sở hữu hay bên vận hành những trang web được dẫn.

9.3 Quý vị không được tạo ra hay duy trì đường dẫn từ một trang web khác đến trang web này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của MLA.

10. Thu thập thông tin và bảo mật riêng tư

10.1 MLA có thể sử dụng “cookies” để ghi lại việc quý vị truy cập trang web này và ghi nhật ký lần truy cập của quý vị cho các mục đích thống kê và kinh doanh. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ máy chủ của quý vị, tên miền, địa chỉ IP, ngày giờ quý vị truy cập, những trang đã truy cập, những tài liệu đã tải xuống, trang web đã truy cập trước đó và loại trình duyệt sử dụng. Một số thông tin này có khả năng xác định được danh tính cá nhân của quý vị. Xin xem Chính sách Cookies của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

10.2 MLA cũng có thể yêu cầu quý vị điền một bản khai điện tử trên trang web này và trong quá trình đó yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân. Khi áp dụng, chúng tôi có thể đề nghị quý vị chấp thuận những hoạt động xử lý nhất định (ví dụ như để nhận các tài liệu tiếp thị hay quảng cáo).

10.3 MLA sẽ thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân, tùy từng trường hợp, theo Chính sách Bảo mật Riêng tư hoặc Thông báo Bảo mật Riêng tư EU của mình, tùy trường hợp áp dụng.  

11. An ninh

11.1 MLA sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp nhằm mục tiêu giữ an toàn cho tất cả thông tin nhận được từ quý vị, không bị sử dụng sai, vô tình bị mất, tiêu hủy hay hư hại, và không bị truy cập, chỉnh sửa và tiết lộ trái phép.  Tuy nhiên, MLA không đảm bảo về các biện pháp an ninh của mình, và phụ thuộc vào pháp luật về bảo mật riêng tư và bảo vệ dữ liệu áp dụng (chỉ đối với thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân), không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng sai, thất thoát, truy cập, chỉnh sửa và tiết lộ trái phép nào đối với thông tin quý vị cung cấp cho MLA.

11.2 Quý vị tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web này.  Mạng internet không an toàn và MLA không thể bảo đảm rằng trang web này sẽ luôn truy cập được hoặc không có lỗi hay virus.

11.3 MLA không chịu trách nhiệm với quý vị hay các bên thứ ba nếu hệ thống máy tính của quý vị bị can thiệp hoặc hư hại liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc các trang web được dẫn.

12. Trách nhiệm pháp lý

12.1 Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2010 (Cth) (hoặc quy định tương đương ở các nước khác) có thể trao các quyền, bảo đảm và chế tài không thể loại trừ, hạn chế hay sửa đổi cho quý vị liên quan đến việc MLA cung cấp hàng hóa và dịch vụ. MLA không loại trừ những quyền này.  Tất cả các điều khoản và bảo đảm và chế tài khác bị loại trừ.

12.2 Quý vị tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web này.  Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và không làm giới hạn điều 12.1:

(a)    trang web này được cung cấp trên cơ sở “như hiện có” và MLA không cam kết, đảm bảo hay tuyên bố gì về việc sử dụng hay kết quả sử dụng trang web, kể cả mức độ đúng đắn, chính xác, tin cậy, hoàn chỉnh hay hiện tại của trang web hoặc nội dung trang web, hay rằng an ninh của trang web sẽ không bị vi phạm;

(b)    MLA hoàn toàn không cam kết và bảo đảm rằng trang web này và nội dung trang web cũng như các trang web được dẫn:

i.    sẽ không có lỗi, không bị ngắt quãng khi sử dụng, không bị virus máy tính, sâu máy tính, phần mềm gián điệp, lỗi hoặc các phần mềm tương tự;

ii.   sẽ không gây ảnh hưởng hay hư hại cho hệ thống máy tính của quý vị; hoặc

iii. sẽ không xâm phậm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba; và

(c)    MLA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ chi phí hay phí tổn, tổn thất hay tiền bồi thường trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, hệ quả, đặc biệt hay để răn đe nào, hoặc lợi nhuận bị mất, do việc sử dụng hoặc sử dụng sai trang web này hoặc thông tin có trên trang web này, trừ trường hợp tổn thất hay thiệt hại do MLA lừa dối, cố tình làm trái hoặc khinh suất nghiêm trọng.

12.3 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trách nhiệm pháp lý của MLA đối với việc vi phạm bảo đảm cho người tiêu dùng hoặc bất kỳ luật địa phương bắt buộc nào khác mà không thể loại trừ, được hạn chế ở quyền của MLA lựa chọn:

(a)    cung cấp lại hoặc thanh toán chi phí cung cấp lại dịch vụ trong trường hợp dịch vụ do MLA cung cấp hay chào mời không phải là loại thường dùng hay sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hay trong nhà; hoặc

(b)    thay thế, cung cấp loại tương đương, sửa chữa hay thanh toán chi phí thay thế, cung cấp loại tương đương, sửa chữa hàng hóa trong trường hợp hàng hóa do MLA cung cấp hay chào mời không phải là loại thường dùng hay sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hay trong nhà.

13. Luật Điều chỉnh

13.1 Máy chủ của trang web này được đặt tại Australia. Điều khoản Sử dụng này chịu sự điều chỉnh của pháp luật áp dụng tại Bang New South Wales, Australia.

13.2 Điều khoản Sử dụng này được lập bằng tiếng Anh và ngôn ngữ chính thức ở nước của quý vị. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai bản, bản tiếng Anh sẽ có giá trị cao hơn.

14. Quyền của các Bên thứ Ba  

14.1 Một người hay thực thể không phải là một bên trong Điều khoản Sử dụng này sẽ không có quyền theo bất kỳ quy định nào về quyền của bên thứ ba trong bất kỳ vùng tài phán liên quan nào để thi hành bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này, bất kể việc người hay thực thể đó có được xác định bằng tên, là thành viên của một nhóm hay đáp ứng mô tả cụ thể nào hay không.  

Cập nhật lần cuối vào ngày 01/05/2019