THỊT ĐỎ ÚC

Nền tảng hình thành qua quá trình 200 năm lịch sử, chúng tôi đã phát triển thành một thực thể năng động và tiến bộ. Sự đồng nhất từ chăn nuôi đến chế biến và các lợi thế tự nhiên về môi trường trong lành đã đặt nền móng cho các sản phẩm thịt bò, cừu, dê được sản xuất tại Úc. Một sản phẩm sạch tự nhiên.

 

 

THỊT BÒ ÚC
TÌM HIỂU THÊM
THỊT BÒ ÚC
THỊT CỪU ÚC
TÌM HIỂU THÊM
THỊT CỪU ÚC
THỊT DÊ ÚC
TÌM HIỂU THÊM
THỊT DÊ ÚC