CHIẾN DỊCH

True Aussie Beef and Lamb là thương hiệu toàn cầu đại diện cho tất cả thịt bò, thịt cừu và thịt dê từ Úc, truyền tải câu chuyện về thịt đỏ chất lượng cao và được sản xuất bền vững của Úc làm nền tảng cho tất cả các sáng kiến ​​tiếp thị quốc tế của MLA.

Lambassador

Lambassador

We bring you the amazing flavours of high quality, nutritious, and halal Australian lamb into the homes, hearts and recipes of South East Asia. 

READ MORE