CHIẾN DỊCH

True Aussie Beef and Lamb là thương hiệu toàn cầu đại diện cho tất cả thịt bò, thịt cừu và thịt dê từ Úc, truyền tải câu chuyện về thịt đỏ chất lượng cao và được sản xuất bền vững của Úc làm nền tảng cho tất cả các sáng kiến ​​tiếp thị quốc tế của MLA.